Flutter的页面跳转

https://docs.flutter.dev/cookbook/navigation/navigation-basics

 

 

Flutter的页面也是一个独立的 widget

Navigator.push 跳到下一个页面

Navigator.pop 返回上一个页面

 

分类: 默认 标签: 发布于: 2022-03-18 10:28:16, 更新于: 2022-03-18 10:28:55